Grønne lapper for miljøet

Vi er ansvaret vårt bevisst når det kommer til klima. Karbonavtrykket vårt i forbindelse med produksjon og frakt av navnelapper har vi forsøkt å estimere. Dette er en kompleks øvelse og det er vanskelig å være presis, så det blir litt "fingeren i været". Vi synes riktignok at det viktigste er å bidra. Gjennom organisasjonen Chooose kjøper vi klimakvoter slik at vi kompenserer noe av hver eneste navnelapp. 

Prosjektene vi støtter er såkalt naturbaserte løsninger. Dette er prosjekter som handler om beplanting av skog og å redusere avskoging. Les mer om Chooose sine "Nature based solutions" her.